Kurs og konferanse


Snåsa Hotell har for lengst befestet sin posisjon som et av fylkets beste kurs- og konferansehotell midt i fylket.

Hotellet har konferansesaler med daglys og nødevendig teknisk utstyr. Ta kontakt for mer informasjon.

MØTEROM

Oversikt over antall personer med forskjellige oppsett av bord og stoler i våre konferansesaler:

STORSAL

Klasserom – 100 personer
Kino – 150 personer
Hestesko – 40 personer
Gruppebord – 100 personer

GRANA

Klasserom – 70 personer
Kino – 80 personer
Hestesko – 35 personer
Gruppebord – 50 personer

LURU

Klasserom – 25 personer
Kino – 30 personer
Hestesko – 20 personer
Gruppebord – 20 personer

Vi kan også tilby gode grupperom og pausearealer i forskjellige størrelser.

Vi tilbyr pensjonspriser som inkluderer kurs- og konferansefasiliteter, kaffe, frukt m.m.

Møterom

Snåsa Hotell AS    |    7760 Snåsa    |    Tlf: 74 15 10 57    |    post@snasahotell.no    |    Org.nr: 931 114 719thumb_logo_snaase_100_100